Tillbaka

Folk är sällan så allvarliga som när de skämtar”, brukar det sägas. Det stämmer med Tommy Svensson sätt att behandla de allvarliga frågorna:

- Vad händer med tryggheten?

- Vad kan vi kräva av andra?

- Vad skall vi själva göra?

Tänkvärt och roande om hur man på egen hand kan påverka sin trygghet och på så sätt säkra sin ekonomi”, säger Rolf Oward, företagare och entreprenör i Uppsala.


Innehållsförteckning >>
Cirka 80 sidor
©
M I J Media
Glädjevägen 18a
165 75 Hässelby
Telefon 070-4642020
sales@mijmedia.se

 

Tommy Svensson har under de senaste 25 åren hjälpt företagare och andra att skydda sig själva och sina tillgångar.
Han är verksam inom Svenskt Näringsliv, där han ansvarar för expertområdet Säkerhet och Riskhantering samt för nätverket Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Han är en ofta anlitad föreläsare som skrivit flera böcker om säkerhet, juridik och IT.


225:- exkl. moms och frakt