Tillbaka

VI MÅSTE SJÄLVA TA HAND OM SÄKERHETEN
När verksamheten hotas av angrepp måste vi veta vad vi ska göra. Säkerhetsåtgärderna måste grundas på lagar och regler samt rättssäkerhet och personlig integritet.

1. Vad får man göra utan att själv bryta mot lagar och regler?

2. Vad måste vi göra för att uppfylla lagkrav mm?

3. Vad bör vi göra för att bäst utnyttja den juridiska gråzonen?

SVAREN FINNS I BOKEN!
I boken finns dessutom:
- en litteraturförteckning med många lästips.
- ett omfattande sakregister
- ett författningsregister
- ett rättsfallsregister


Femte omarbetade upplagan
Innehållsförteckning >>

©
M I J Media
Glädjevägen 18a
165 75 Hässelby
Telefon 070-4642020
sales@mijmedia.se

 

Jur kand Tommy Svensson är verksam inom Svenskt Näringsliv, där han ansvarar för nätverket Näringslivets Säkerhetsdelegation, NSD.

Tommy Svensson har mångårig erfarenhet av säkerhetsjuridikens och
IT-juridikens praktiska tillämpning.Han är tingsmeriterad jurist med tidigare erfarenhet från domstol, polismyndighet, affärsverk och det privata näringslivet.
De senaste 25 åren har han varit säkerhetsexpert på Sveriges Industriförbund, Svenska Arbetsgivarföreningen och numera Svenskt Näringsliv.

Han är även en av grundarna till DEPOSIT AB – Escrow Europe Scandinavia.


495:- exkl. moms och frakt